Faillissementen

De Gerechtsdeurwaarster B.V.
  • Adres:Middachtenstraat 48
  • Postcode en plaats:4834 PC Breda

  • Curator:mr. Hans Alberts
  • Datum faillissement: dinsdag 27 juni 2017
  • Nummer:C02/17/253F

  • Vonnis:Download vonnis
  • Verslag:Download verslag