Overheidsrecht

Vergunningen, sanctiebesluiten, handhavingszaken, bezwaar en beroep. Omgevingsrecht, planschade, onteigening en overheidsaansprakelijkheid. Wij adviseren, begeleiden en procederen namens overheidslichamen, bestuursorganen, bedrijven, (onderwijs)instellingen en particulieren. Dat doen we in (bestuurs- en civielrechtelijke) procedures waarbij een overheid betrokken is. 

Alles waar een overheid bij betrokken is

Dit kan gaan over een gemeente, provincie, waterschap of Rijksoverheid. Wij staan u professioneel en daadkrachtig bij op alle bestuursrechtelijke terreinen. Van omgevings-, onteigenings- en onderwijsrecht, tot overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Voor meer informatie over Overheidsrecht kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Bart Bollen
mr. Eric Beele
mr. Pieter van Dun
mr. drs. Inge Hustings