Gezondheidsrecht

Contracten in de zorg, de Zorgverzekeringswet, Wlz, de geneeskundige behandelingsovereenkomst; zomaar wat voorbeelden van gebieden waar zorg en recht elkaar kruisen. Net als privacyrecht (AVG), governance in de zorg, fusies en overnames, vastgoed, maatschaps- en toelatingscontracten, klachtrecht en tuchtrecht.

Waar zorg en recht elkaar kruisen, staan wij u bij

Onze specialisten adviseren, begeleiden en procederen in bestuurs-, straf-, tucht- en civielrechtelijke zaken waarbij de gezondheidszorg betrokken is. Wij staan klaar voor professionals met vragen op dit gebied, van zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeentes en individuele beroepsbeoefenaren.
Voor meer informatie over Gezondheidsrecht kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Inge Hustings