Gezondheidsrecht

Contracten in de zorg, de Zorgverzekeringswet, AWBZ, BOPZ, de geneeskundige behandelingsovereenkomst; zomaar wat voorbeelden van gebieden waar zorg en recht elkaar kruisen. Net als geneesmiddelenrecht, bescherming van persoonsgegevens, maatschaps- en toelatingscontracten, klachtrecht en tuchtrecht.

Waar zorg en recht elkaar kruisen, staan wij u bij

Onze specialisten adviseren, begeleiden en procederen in bestuurs-, straf-, tucht- en civielrechtelijke zaken waarbij de gezondheidszorg betrokken is. Wij staan klaar voor iedereen met vragen op dit gebied, van zorginstellingen, zorgverzekeraars, en individuele beroepsbeoefenaren, tot particulieren (patiënten).