mr. Thijs van Zijl (advocaat-stagiair)

Deskundig en praktisch advies

Vastgoedrecht

Linkedin mr. Thijs van Zijl

mr. Thijs van Zijl studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg en LUISS Università te Rome, met als afstudeerrichting burgerlijk recht. Hij schreef zijn scriptie op het gebied van burgerlijk procesrecht. Tijdens zijn studie werkte Thijs voor een juridisch opleidingsinstituut en als zelfstandig ondernemer.

Thijs werkt sinds januari 2016 bij NeXT Advocaten. Hij is met name actief op het gebied van vastgoedrecht.Publicaties

Schade voorkomen bij faillissement huurder met bankgarantie

16-03-2017 De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat een leegstandschadebeding in een huurovereenkomst niet afdwingbaar is tegenover de faillissementsboedel, maar wel tegenover de huurder zelf (zie: HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278). Dat heeft tot gevolg Meer

Stijging huurprijzen op basis van huursombenadering

30-06-2016 De Eerste Kamer heeft op 13 april 2016 het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt een meer passend aanbod van huurwoningen te creëren in zowel de sociale- als vrije huursector door enerzijds de gemiddelde stijging Meer

Huurovereenkomsten woonruimte voor korte bepaalde tijd

30-06-2016 Per 1 juli 2016 worden de wettelijke mogelijkheden om woonruimte voor korte bepaalde tijd te verhuren aanzienlijk uitgebreid. Deze wetswijzigingen zijn onderdeel van het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 dat op 13 april 2016 door de Eerste Meer