mr. Rob Milo (advocaat)

Een slagvaardige advocaat heeft een gunstige invloed op uw strafzaak

Straf- en Letselschaderecht

Mr. Rob Milo studeerde Nederlands recht in Leiden. Hij is sinds 1976 advocaat. Rob is gespecialiseerd en gerenommeerd als strafrecht- en letselschadeadvocaat.

Rob is een van de partners van NeXT advocaten.

In 1985 werd Rob benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger en in 1999 tevens tot rechter-plaatsvervanger. Rob is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).
Publicaties

Strafrechtelijke vervolging na civielrechtelijke lijfsdwang?

21-11-2018 Kan strafrechtelijke vervolging en bestraffing nog plaatsvinden na reeds ondergane civielrechtelijke lijfsdwang gedurende een jaar?   Een belastingplichtige, aan wie één of meer belastingaanslagen (Inkomstenbelasting/ Meer

Feitelijke aanranding van eerbaarheid?

16-11-2018 Een verdachte die volgens zijn verklaring in een opwelling van vreugde, vanwege zijn vrijlating, op het politiebureau een in burger geklede hoofdagent van politie, bij het achterlangs lopen, onverhoeds in haar bil kneep en haar daarna lachend Meer

Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs

16-11-2018 Een ongeldigverklaring (door het CBR) van een rijbewijs gaat volgens art. 132 lid 4 van de Wegenverkeerswet 1994 pas in met ingang van de zevende dag na die waarop het besluit tot ongeldigverklaring aan de houder van het rijbewijs bekend is Meer