mr. Pieter van Dun (adviseur)

Alles waar een overheid bij betrokken is

Overheidsrecht

Linkedin mr. Pieter van Dun

mr. Pieter van Dun was vanaf 1978 tot 2015 advocaat, gespecialiseerd in het staats- en bestuursrecht. Tegenwoordig is hij aan NeXT advocaten verbonden als adviseur. Hij adviseert zowel voor als tegen de overheid, in bestuursrechtelijke kwesties.

Pieter maakt zich in het bijzonder sterk voor zaken over bestemmingsplannen, Wabo-vergunningen, plan- en andere overheidsschadevergoedingen, onteigeningszaken en milieukwesties.