()

  • E-mailPublicaties

Huurovereenkomst met een minimale duur van 1 jaar nog mogelijk?

21-06-2019 Per 1 juli 2017 is in werking getreden de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (althans gedeeltelijk). Onderdeel daarvan is dat de wetgever de mogelijkheid heeft gecreëerd om een (zelfstandige) woonruimte voor de duur van maximaal 2 jaar tijdelijk Meer

Raad van State geeft duidelijkheid over gedoogbesluiten

12-06-2019 Op 24 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over gedoogbeslissingen. In die uitspraak heeft de Afdeling een nieuwe lijn hoe om te gaan met gedoogbeslissingen bepaald.   In het Meer

ROZ-model huurovereenkomst aangevuld met bepalingen Label C-verplichting kantoren

23-05-2019 Bij het sluiten van huurovereenkomsten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Deze modelhuurovereenkomsten krijgen regelmatig een update. Dat is thans het geval met Meer