mr. Remco Bressers

Deskundig en praktisch advies

Vastgoedrecht

Mr. Remco Bressers heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vastgoedtransacties, huurrecht en bouwrecht. Hij houdt zich bezig met alles wat civielrechtelijk met vastgoed te maken heeft. Op slagvaardige en pragmatische wijze adviseert, onderhandelt en procedeert Remco voor beleggers, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en andere partijen met vastgoedvraagstukken.

Als het nodig is, procedeert en onderhandelt Remco ‘met het mes tussen de tanden’. Ook adviseert hij cliënten graag bij strategische vraagstukken, contractvorming en ter vermijding van (potentiële) geschillen.

Remco is een van de partners van NeXT Advocaten.

Hij is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten.

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat Remco ingeschreven bij de rechtsgebieden: Huurrecht en Vastgoedrecht

Publicaties

Praktische tips voor verhuurder en huurder om de Corona-crisis het hoofd te bieden

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
19-03-2020 | In deze moeilijke tijden gaan wij u niet vermoeien met de leerstukken onvoorziene omstandigheden, overmacht, de huurrechtelijke gebrekenregeling, enz. Veel huurders van horecapanden en retailpanden komen door het coronavirus acuut Meer >

Wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord kan gevolgen hebben voor de verhuurder

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
21-11-2019 | Het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet door invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord, hierna te noemen: “WHOA”, kan gevolgen hebben voor verhuurders van onroerende zaken. Hierna wordt kort Meer >

Is een beding in de huurovereenkomst dat huurder moet bewijzen dat hij zijn hoofdverblijf in de gehuurde woning heeft nietig?

28-06-2019 | Het Hof Amsterdam heeft op 2 april 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:1109) hierover een uitspraak gedaan. De verhuurder van de sociale huurwoning heeft het ernstige vermoeden dat de huurder niet het hoofdverblijf in Meer >