mr. Remco Bressers

Deskundig en praktisch advies

Vastgoedrecht

Mr. Remco Bressers heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vastgoedtransacties, huurrecht en bouwrecht. Hij houdt zich bezig met alles wat civielrechtelijk met vastgoed te maken heeft. Op slagvaardige en pragmatische wijze adviseert, onderhandelt en procedeert Remco voor beleggers, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en andere partijen met vastgoedvraagstukken.

Als het nodig is, procedeert en onderhandelt Remco ‘met het mes tussen de tanden’. Ook adviseert hij cliënten graag bij strategische vraagstukken, contractvorming en ter vermijding van (potentiële) geschillen.

Remco is een van de partners van NeXT Advocaten.

Hij is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten.

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat Remco ingeschreven bij de rechtsgebieden: Huurrecht en Vastgoedrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties

Huur en Corona: relevante uitspraak gerechtshof Amsterdam over het meewegen van TVL bij het bepalen van huurkorting

20-09-2021 | Op 14 september 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een relevant arrest gewezen aangaande het onderwerp corona en huur. De uitspraak is met name relevant ten aanzien van de wijze waarop Meer >

Hoge Raad buigt zich over corona en huurkorting; Rechtbank Limburg stelt prejudiciële vragen

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
19-04-2021 | In mijn eerdere artikelen over Corona en Huur schreef ik dat op grond van de jurisprudentie van het afgelopen jaar over het onderwerp Corona en Huur, een huurder in beginsel Meer >

Update Huur en Corona – eerste vonnissen in bodemprocedures

11-02-2021 | Nadat een aantal Voorzieningenrechters vonnissen heeft gewezen in zaken over huurbetalingsverplichtingen en de gevolgen van de corona-crisis, waaronder de in dat kader door de overheid genomen maatregelen, zijn over dit Meer >