mr. Pieter van Dun

Alles waar een overheid bij betrokken is

Overheidsrecht

Pieter was tot zijn pensionering in 2015 vennoot van NeXT advocaten en heeft zich als advocaat altijd bezig gehouden met het bestuurs- en overheidsrecht.

Sinds 2015 is hij als adviseur verbonden aan ons kantoor en functioneert hij bovendien met enige regelmaat als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Zeeland-West Brabant.

Publicaties

mr. Pieter van Dun heeft nog geen publicaties.