mr. Marieke Koeton (advocaat)

Inhoudelijk advies én het beste voor uw organisatie

Arbeidsrecht

Linkedin mr. Marieke Koeton

Mr. Marieke Koeton studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds haar beëdiging als advocaat in 2006 specialiseerde zij zich in het arbeidsrecht. Marieke adviseert (zowel binnen als buiten rechte) werkgevers én werknemers.

Marieke werkt sinds januari 2016 bij NeXT Advocaten, bij de sectie arbeidsrecht.Publicaties

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

01-08-2017 Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: 'Arbowet') gewijzigd.   Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Arbowet geldt voor Meer

Belangrijke wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2017

16-01-2017 Verschillende wetswijzingen op het gebied van het arbeidsrecht zijn per 1 januari 2017 ingevoerd. Welke veranderingen zijn voor werkgevers en werknemers belangrijk/interessant?   Minimumloon voor 21-jarigen Het wettelijk minimumloon Meer

Hof van Justitie van de EU geeft ruime uitleg aan vrije advocaatkeuze

14-06-2016 Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het recht alleen toe te passen bij procedures waarbij een advocaat verplicht is (zoals zaken met een Meer