mr. drs. Inge Hustings (advocaat)

Samen naar een oplossing

Overheidsrecht en Gezondheidsrecht

Linkedin mr. drs. Inge Hustings

Inge heeft zowel Geneeskunde als Nederlands Recht gestudeerd. Ze heeft buiten de advocatuur ervaring opgedaan als juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en als bedrijfsjurist bij een grote zorgorganisatie in de VVT-sector.

Inge bedient overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, (zorg)instellingen en particulieren.

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat zij ingeschreven bij de rechtsgebieden: Gezondheidsrecht en Algemene praktijk (bestuursrecht en burgerlijk recht)Publicaties

Eerste Kamer stemt in met invoeringswet Omgevingswet

12-02-2020 Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. De bedoeling van de Meer

Raad van State geeft duidelijkheid over gedoogbesluiten

12-06-2019 Op 24 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over gedoogbeslissingen. In die uitspraak heeft de Afdeling een nieuwe lijn hoe om te gaan met gedoogbeslissingen bepaald.   In het Meer