mr. drs. Inge Hustings (advocaat)

Samen naar een oplossing

Overheidsrecht en Gezondheidsrecht

Linkedin mr. drs. Inge Hustings

Inge heeft zowel Geneeskunde als Nederlands Recht gestudeerd. Ze heeft buiten de advocatuur ervaring opgedaan als juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en als bedrijfsjurist bij een grote zorgorganisatie in de VVT-sector.

Inge bedient overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, (zorg)instellingen en particulieren.

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat zij ingeschreven bij de rechtsgebieden: Gezondheidsrecht en Algemene praktijk (bestuursrecht en burgerlijk recht)Publicaties

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

20-05-2020 Inmiddels is er tussen het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft vandaag Meer

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

02-04-2020 De Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft op 1 april 2020 de Kamer laten weten dat de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt. De oorspronkelijke datum voor inwerkingtreding was 1 januari Meer

Eerste Kamer stemt in met invoeringswet Omgevingswet

12-02-2020 Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. De bedoeling van de Meer