mr. Henk van Grinsven (advocaat)

Wij zijn zelf ook ondernemers

Ondernemings- en Insolventierecht

Linkedin mr. Henk van Grinsven

Mr. Henk van Grinsven is sinds 2000 advocaat. Hij is een ervaren specialist in het ondernemings- en insolventierecht.

Henk is een van de partners van NeXT advocaten.

Hij adviseert met name grote en kleine ondernemingen en particuliere investeerders. Verder houdt Henk zich bezig met overnames en participaties. Hij wordt ook ingeschakeld bij aandeelhoudersgeschillen en bij vraagstukken op vennootschapsrechtelijk gebied.

Daarnaast wordt hij met grote regelmaat benoemd als curator in faillissementen. Ook is hij actief als adviseur in recovery/restructuring trajecten, waarbij hij vaak adviseert over financieringsvraagstukken. Henk is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat hij ingeschreven bij de rechtsgebieden: Insolventierecht en Ondernemingsrecht
Publicaties

Wet overgang van onderneming in faillissement: vloek of zegen?

31-07-2019 Op dit moment is het relatief eenvoudig om bedrijfsactiviteiten uit faillissement over te nemen, omdat de werknemers in principe achterblijven bij de gefailleerde onderneming. Deze situatie dreigt echter te veranderen in het geval het voorstel Meer

Crisis voorbij of nog steeds risico van bestuurdersaansprakelijkheid?

14-02-2017 Koning Willem-Alexander opende op 20 september 2016 het nieuwe werkjaar van het parlement met het uitspreken van de troonrede. Hij gaf daarin onder andere aan: "Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De Meer

Bodem(voor)recht Belastingdienst

29-08-2014 Op 18 september 2012 heeft de Minister van Financiën een voorstel gedaan tot wijziging van enkele belastingwetten, ook wel aangeduid als "Belastingplan 2013” (wetsvoorstel 33402). Een onderdeel van dit Belastingplan vormt de toevoeging van Meer