mr. Hans Alberts (advocaat)

Altijd het belang van uw onderneming voor ogen

Ondernemings- en Insolventierecht

Linkedin mr. Hans Alberts

Mr. Hans Alberts is sinds 1987 werkzaam als advocaat. Hij heeft dan ook een ruime (proces)ervaring in de advocatuur. Hans is gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht, met als specifiek aandachtsgebied de bancaire sector.

Naast het adviseren van ondernemingen op ondernemingsrechtelijk gebied en het voeren van procedures, houdt Hans zich bezig met de herstructurering- en overnamepraktijk. 

Daarnaast wordt Hans regelmatig benoemd tot curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances. 

Hans is een van de partners van NeXT advocaten.Publicaties

Wet overgang van onderneming in faillissement: vloek of zegen?

31-07-2019 Op dit moment is het relatief eenvoudig om bedrijfsactiviteiten uit faillissement over te nemen, omdat de werknemers in principe achterblijven bij de gefailleerde onderneming. Deze situatie dreigt echter te veranderen in het geval het voorstel Meer

Schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen

26-09-2017 Het komt in de praktijk nogal eens voor dat er tussen partijen onderhandelingen worden gevoerd over het sluiten van een contract, waarbij uiteindelijk door een partij die onderhandelingen worden afgebroken. De vraag is of in een dergelijke Meer

Verpanding van aandelen en de statutaire blokkeringsregeling

26-09-2017 In het kader van een financiering wordt nogal eens een (stil) pandrecht bedongen op de aandelen van een besloten vennootschap. Niet alleen het vestigen van een rechtsgeldig pandrecht op aandelen levert nogal eens problemen op. Datzelfde is ook Meer