Actualiteiten

Wet kenbaarheid energieprestatiegebouwen

Op 16 december 2011 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Woningwet (en enige andere wetten) in verband met de implementatie van een Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Doel van de wet is om ervoor te zorgen dat bij de bouw, verkoop of verhuur van een gebouw een energieprestatiecertificaat (energielabel) wordt verstrekt aan de toekomstige huurder of koper van het gebouw.  

Per 1 januari 2008 was al in werking getreden het Besluit energieprestatiegebouwen en het daarbij behorende reglement. Op grond van dat besluit dient de eigenaar van een gebouw bij verkoop of verhuur van dat gebouw een energielabel aan de koper of huurder te verstrekken. Niet naleving van deze verplichting leidt tot op heden niet tot sancties of belemmeringen. Het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatiegebouwen gaat dit veranderen. De belangrijkste wijziging is dat aan het ontbreken van een energielabel een sanctie of belemmering gekoppeld wordt.  

Bij verkoop zal de notaris niet aan de levering mee kunnen werken indien er geen geldig energielabel is overhandigd.

Bij de verhuur geldt dat de huurder 10% van de huurprijs niet verschuldigd is zolang verhuurder niet aan de verplichting tot het verstrekken van een geldig energielabel heeft voldaan. Van dit artikel kan niet ten nadele van de huurder afgeweken worden en kan dus in een huurovereenkomst niet "weg gecontracteerd" worden. Deze regeling geldt met name bij de verkoop en verhuur van kantoren, winkels en geliberaliseerde woonruimten.  

Als beoogde inwerkingtredingsdatum is voorzien 1 januari 2013. Bij voorgenomen verkoop of verhuur van gebouwen dienen makelaars en andere adviseurs in de onroerend goedsector verkopers en verhuurders in een vroeg stadium te wijzen op deze verplichting en de consequenties van deze verplichting.  

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 19 juli 2013 .