Actualiteiten

De UAV 2012 volgen de UAV 1989 op

In zeer veel bouwcontracten worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) van toepassing verklaard. De UAV 1989 zijn gemeengoed in de bouw. De UAV 1989 zijn thans geactualiseerd. 

Op 19 januari 2012 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 vastgesteld. 

Het betreft een modernisering van de UAV 1989 en een samenvoeging van de UAV 1989 met de UAV voor de uitvoering van technische installatiewerken (UAVTI 1992). Modernisering was nodig, vanwege het feit dat sommige paragrafen van de UAV 1989 niet meer in de pas liepen met het Burgerlijk Wetboek, dat in 1992 is ingevoerd. Daarnaast is op enkele punten sprake van aanpassing aan vaste jurisprudentie.

De UAV 2012 zijn opgesteld door de Werkgroep Herziening UAV 1989. Er is sprake van een lichte herziening van de UAV. Fundamentele wijzigingen zijn niet doorgevoerd. 

Een belangrijke wijziging betreft het gelijktrekken van de positie van de voorgeschreven leverancier met de positie van de voorgeschreven onderaannemer. De bepaling van de UAV 1989, welke gaat over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor niet of niet-tijdig geleverde bouwstoffen door een leverancier die door de opdrachtgever is voorgeschreven, is komen te vervallen. De opdrachtgever is derhalve niet meer vrijwel onbeperkt aansprakelijk voor tekortkomingen van een door haar voorgeschreven leverancier. Datzelfde geldt voor bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven. 

In de UAV 2012 is verder de zorg voor milieu en veiligheid aangescherpt en zijn aanvullende voorwaarden opgenomen met betrekking tot installaties. Verder zijn de UAV 2012 aangepast aan de wettelijke regeling met betrekking tot de waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk. 

Hoewel de UAV 2012 geen grote wijzigingen bevat ten opzichte van de UAV 1989, lijkt sprake van verbetering. 

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 27 juli 2012 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: