Actualiteiten

Zwaar lichamelijk letsel

Artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt wat zwaar lichamelijk letsel is. Als er bijvoorbeeld geen volledig herstel mogelijk is of het slachtoffer raakt voortdurend arbeidsongeschikt, dan is het letsel zwaar. Toch is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen gewoon letsel en zwaar lichamelijk letsel. Artikel 84 Sr laat de rechter namelijk vrij om andere gevallen ook het letsel te bestempelen als zwaar.

 

De Hoge Raad heeft op 3 juli twee uitspraken gedaan over wat wel en niet kan worden verstaan onder zwaar lichamelijk letsel. De eerste is zelfs een overzichtsarrest waarin meer uitleg wordt gegeven over de vraag waar de grens kan liggen.

 

In de eerste uitspraak met nummer ECLI:NL:HR:2018:1051 boog de Hoge Raad zich over het oordeel van het hof dat een gebroken kaak en een afgebroken tand als gevolg van het  slaan met een vuist in het gezicht, moeten worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel. De Hoge Raad was het niet eens met dit oordeel. Het hof had namelijk niet vastgesteld of er medisch, operatief of tandheelkundig ingrijpen nodig was. Ook was niet duidelijk of er zicht was op volledig herstel. Met andere woorden: als er bij een gebroken kaak en afgebroken tand geen medisch ingrijpen nodig is en/of het slachtoffer herstelt volledig, dan is het letsel niet aan te merken als zwaar lichamelijk letsel.

 

In de tweede uitspraak met nummer ECLI:NL:HR:2018:1085 boog de Hoge Raad zich over een oordeel van het hof dat een snijwond van 4 tot 5 centimeter boven de linker wenkbrauw van het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel is. Deze snijwond was veroorzaakt door een gooi met een vol blik bier. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand. Het hof had immers geoordeeld dat de snijwond gehecht moest worden. Ook was er sprake van restschade. Het slachtoffer heeft nu een blijvend en ontsierend litteken boven het linkeroog.

 

Het zou voor eenieder logischer zijn als een gebroken kaak en afgebroken tand eerder wordt gezien als zwaar lichamelijk letsel dan een snijwond in het gezicht. Dit kan dus onder omstandigheden anders zijn. Als medisch ingrijpen nodig is en/of de schade is blijvend, dan kan er sprake zijn van zwaar lichamelijk letsel. Hoe licht het letsel ook klinkt. Een veelvoud van verwondingen, het verlies van het gebruik van een zintuig, verminking of verlamming kunnen ook maken dat sprake is van zwaar lichamelijk letsel.Dit bericht is geplaatst op Maandag 6 augustus 2018 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: