Actualiteiten

Werkgever niet steeds strafrechtelijk aansprakelijk voor bedrijfsongevallen met dodelijk gevolg

Ingeval van een bedrijfsongeval, waarbij iemand gewond raakt of komt te overlijden, volgt vaak een strafrechtelijk onderzoek naar de vraag of dat letsel, dan wel dat overlijden is veroorzaakt door een verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever.

Deze zal zich niet eenvoudig kunnen disculperen, nu in het algemeen van de werkgever wordt verwacht niet alleen dat hij een werkklimaat schept waarbinnen veilig kan worden gewerkt, maar ook dat hij de nodige (veiligheids)instructies geeft en toeziet op de naleving daarvan.

In een door de rechtbank Zeeland - West-Brabant beoordeeld bedrijfsongeval met dodelijke afloop als gevolg van werkzaamheden in een tank, oordeelde de rechtbank dat voor de werkgever niet te voorzien was dat de slachtoffers, aan wie algemene veiligheidsinstructies waren uitgereikt en die aanwezig waren bij een voorbespreking waar de gevaren waren besproken en die ook geen reden hadden om zonder toepassing van de voorschriften de desbetreffende tank te betreden, dat niettemin toch hadden gedaan.

Eén van de verwijten die aan de werkgever werden gemaakt, was dat deze niet voldoende maatregelen zou hebben genomen om ervoor te zorgen dat werknemers de desbetreffende tank slechts zouden betreden indien er geen gevaar was.

Naar het oordeel van de rechtbank kon in deze zaak niet worden gezegd dat de werkgever onvoldoende maatregelen had genomen. Gebleken was namelijk dat volgens de instructies van de werkgever een tank als de onderhavige alleen mocht worden betreden indien aan een aantal strikte voorwaarden was voldaan (voorafgaande aparte veiligheid-/werkgevergunning, alsmede een taakrisicoanalyse, alsmede de aanwezigheid van een externe manwacht). Er was bij het mangat een duidelijk zichtbaar internationaal waarschuwingsteken met "verboden toegang" geplaatst, er werd voorlichting gegeven over de gevaren van het werken in een besloten ruimte, de slachtoffers waren aanwezig geweest bij een toolbox meeting waar dit onderwerp was besproken, evenals de maatregelen die in zo'n geval moesten worden genomen. De slachtoffers waren ervaren lassers en moeten volgens de rechtbank op de hoogte zijn geweest van de gevaren (van de aanwezigheid van een bepaald gas). Het was volgens de rechtbank voor de werkgever niet te voorzien dat de slachtoffers, ondanks alle hen bekende gevaren, de tank toch hadden betreden.
Van de werkgever kon volgens de rechtbank in de gegeven omstandigheden niet worden gevergd dat zij steeds ter plaatse toezicht hield.

Wel kon worden gevergd dat zij bij een overtreding van de veiligheidsinstructies adequaat optreedt, doch daarvan kon de werkgever in dit geval geen verwijt worden gemaakt. 

Voorts was gebleken dat het veiligheidsbeleid door de werkgever juist streng en adequaat werd gehandhaafd. Daarom was er geen schuld zijdens de werkgever aan het overlijden van de slachtoffers.

De betreffende uitspraak vindt u hier: rechtbank Zeeland - West-Brabant, 13.06.2016, NJFS 2016/162, ECLI:NL:RBZWB:2016:3412.

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 14 september 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: