Actualiteiten

Wederrechtelijk verkregen voordeel

Bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel wegens wederrechtelijk verkregen voordeel hoeft de rechter geen rekening te houden met eerder opgelegde bestuurlijke boetes, in dit geval wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, indien die bestuurlijke boetes, om wat voor reden dan ook, (nog) niet zijn betaald. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten, die in directe relatie staan tot de voltooiing van het delict, dat ten grondslag ligt aan de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel kunnen in mindering worden gebracht op het vast te stellen ontnemingsbedrag.

De betreffende uitspraak vindt u hier: Hoge Raad, 10 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:822

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 26 mei 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: