Actualiteiten

Vrijspraak ter zake Hawala-bankieren

Het Haagse gerechtshof heeft op 7 juni 2016 een verdachte vrijgesproken van witwassen. De verdachte hield zich samen met anderen bezig met het zogenoemde Hawala-bankieren. Dit is een informeel banksysteem dat erop neerkomt dat mensen in Nederland aan een Hawala-bankier contant geld geven met de opdracht dit geld aan iemand in een ander land, zoals Pakistan of India, te laten uitbetalen door een Hawala-bankier die zich in dat land bevindt. Feitelijk blijft het geld bij de Nederlandse Hawala-bankier. Dit systeem werkt op basis van vertrouwen. 

In Nederland worden dergelijke bankiers regelmatig vervolgd ter zake van witwassen omdat onder hen grote contante geldbedragen worden aangetroffen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde nu ook dat het enkele aantreffen van grote geldbedragen een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen opleverde, waarvoor de verdachte een verklaring diende te geven.

In dit specifieke geval heeft de verdachte verklaard dat hij geldbedragen in Parijs inzamelde bij personen van Pakistaanse afkomst, onder meer winkeliers en personen met andere bedrijven, die deze gelden hadden verdiend met legale arbeid of bedrijfswerkzaamheden. Vervolgens heeft hij met Hawala-bankiers uit andere landen, telefonisch contact gehad. Daarbij heeft hij weliswaar versluierd en gecodeerd taalgebruik gebezigd, maar dat was alleen omdat aan deze werkwijze nu eenmaal grote veiligheidsrisico's zijn verbonden. Het ging immers om grote geldbedragen. Met dit taalgebruik werd niet verbloemd dat het ging om crimineel geld.

Omdat het OM het tegendeel niet kon aantonen, is het hof van oordeel dat niet met voldoende zekerheid kon worden uitgesloten dat de verdachte inderdaad legaal geld heeft ingezameld om dit in bv. Pakistan te laten uitbetalen aan anderen. Dan kan niet worden bewezen dat de gelden afkomstig zijn uit enig misdrijf.  

Aldus is de verdachte vrijgesproken ter zake van witwassen. Deze handelswijze leverde overigens wel een overtreding op van de (inmiddels vervallen) Wet inzake de geldtransactiekantoren, omdat ook Hawala-bankiers in Nederland moeten beschikken over een vergunning.

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 14 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: