Actualiteiten

Vrijspraak rijden onder invloed

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 6 juni 2016 een verdachte van rijden onder invloed vrijgesproken omdat hij niet is gewezen op de mogelijkheid van een tegenonderzoek.

Uit het ademonderzoek dat de verdachte na zijn aanhouding moest ondergaan, bleek dat hij vermoedelijk teveel had gedronken. Hem is toen niet medegedeeld dat hij het recht heeft van een tegenonderzoek, en hij heeft er ook niet expliciet om gevraagd. Echter, uit zijn verklaring blijkt dat hij het niet eens was met een en ander. 

Het Besluit alcoholonderzoeken bepaalt dat de verdachte, dadelijk na het mededelen van de uitslag van de ademanalyse, de wens kenbaar kan maken dat een tegenonderzoek wordt verricht. Ondanks dat deze bepaling niet voorziet in een algemene verplichting om de verdachte hier op te wijzen, vindt het gerechtshof dat dit in deze zaak wel had moeten gebeuren. Het was immers duidelijk dat de verdachte bezwaren tegen het onderzoek had.

Omdat de voorschriften omtrent de uitvoering van een ademanalyse niet goed zijn nageleefd, moeten de resultaten van het ademonderzoek buiten beschouwing gelaten worden. Dit betekent dat de verdachte moet worden vrijgesproken.

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 10 juni 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: