Actualiteiten

Vrijspraak overtreding Handelsregisterwet

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 28 juni 2016 een bedrijf vrijgesproken van overtreding van de Handelsregisterwet. Aan het bedrijf werd verweten dat zij niet binnen dertien maanden na afloop van een boekjaar de jaarrekening openbaar had gemaakt. Dit zou een strafbaar feit opleveren.

Het gerechtshof is van oordeel dat het bedrijf voldoende heeft aangetoond dat de jaarrekening gewoon was opgestuurd naar de Kamer van Koophandel; het bedrijf stuurde de jaarrekening namelijk altijd tegelijk op met de jaarrekening van het moederbedrijf en deze was wel ontvangen. Het bedrijf heeft nog, nadat de overtreding van de Handelsregisterwet was geconstateerd, geprobeerd contact te krijgen met de Kamer van Koophandel, maar dit was niet gelukt.

Bij deze stand van zaken hadden de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie eerst beter onderzoek moeten doen bij de Kamer van Koophandel en vast moeten stellen dat er geen jaarrekening van het bedrijf was ontvangen, deze kwijt was geraakt of dat er iets anders mis was gegaan. Dat is niet gebeurd en daarom valt niet te bewijzen dat het bedrijf de jaarrekening niet openbaar heeft gemaakt.

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 12 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: