Actualiteiten

Vrijspraak bedrijfsongeval kunstmestfabriek

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 29 oktober jl. een kunstmestfabriek vrijgesproken van dood door schuld van twee medewerkers en overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet (ECLI:NL:SHSHE:2018:4484) .

 

Op 1 april 2017 voerde een medewerker van de fabriek laswerkzaamheden uit aan de buitenzijde van een tank. Het was bekend dat het werken in deze tank gevaarlijk was omdat het zuurstofgehalte in de tank laag is. Bij de laswerkzaamheden werd formeergas gebruikt. Dit gas heeft als eigenschap dat het zuurstof verdringt. Op enig moment bleek dat deze medewerker en later een medewerker die hem ging zoeken, gemist werden. Uiteindelijk zijn beide medewerkers in de tank gevonden. Zij zijn door zuurstofgebrek om het leven gekomen.

 

Het OM vervolgde de kunstmestfabriek. Het OM vond immers dat de fabriek de medewerkers de tank had laten betreden terwijl niet vooraf metingen waren verricht om de gevaren voor verstikking vast te stellen. Ook waren er volgens het OM geen doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen en -kort gezegd- niet voldoende maatregelen om te voorkomen dat er formeergas in de tank terecht kon komen. Aldus had de fabriek met een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid, onachtzaamheid en/of onzorgvuldigheid gehandeld. De fabriek had volgens het OM evenmin de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet nageleefd.

 

Het hof spreekt de fabriek hiervan vrij. Volgens het hof had de fabriek voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de medewerkers de tank alleen zouden betreden als er geen gevaar was. Het is onduidelijk gebleven waarom de medewerker tijdens de laswerkzaamheden de tank zijn ingegaan. De fabriek had hiertoe geen opdracht gegeven. Ook heeft de fabriek alle medewerkers gewezen op de veiligheidsvoorschriften en de gevaren van het betreden van het werken in de tank. Ook de overleden medewerkers hadden de veiligheidscursussen met goed gevolg moeten afleggen. De tank was op de dag van het ongeval afgesloten en bij de tank hing een waarschuwingsteken met verboden toegang. Onder die omstandigheden heeft de fabriek niet verwijtbaar onvoorzichtig, onachtzaam of onzorgvuldig gehandeld. Er is volgens het hof geen sprake van dood door schuld. En de Arbeidsomstandighedenwet is evenmin overtreden.

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 14 november 2018 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: