Actualiteiten

Veroorzaken verkeersongeval een misdrijf?

Het als automobilist veroorzaken van een verkeersongeval kan onder omstandigheden een misdrijf opleveren. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat het slachtoffer zodanig lichamelijk letsel heeft opgelopen, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Onder "normale bezigheden" moet worden verstaan bezigheden die kunnen worden aangemerkt als ambts- of beroepsbezigheden of bezigheden die daarmee vergelijkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk (in dit geval het als bestuurslid van twee musea en van een stichting bijwonen van vergaderingen en activiteiten). 

De betreffende uitspraak vindt u hier: Hoge Raad, 23 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:303

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 1 maart 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: