Actualiteiten

Veroordeling gemeente Tilburg

Op 5 juli jl. is de gemeente Tilburg voor dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld, veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 76.000,-.

Het is aan de schuld van de gemeente Tilburg te wijten dat op 1 november 2011 geluidsboxen vanaf het plafond in het peuterbadje zijn gevallen, waardoor een nog geen vijf maanden oude baby is overleden en haar moeder gewond is geraakt.

De gemeente is sinds 2006 meerdere malen gewaarschuwd voor corrosie van stalen bouten en moeren door de chloorlucht in het zwembad. In de laatste waarschuwing werd ondubbelzinnig aangegeven dat de bevestigingsbouten van de geluidsboxen meteen vervangen moesten worden. De gemeente heeft echter niets gedaan aan deze gevaarlijke situatie en daarom is, volgens de rechtbank, in periode tussen die laatste waarschuwing en het ongeluk zelfs sprake van grove schuld.

Een strafrechtelijke veroordeling van een gemeente komt weinig voor. Dit komt omdat publiekrechtelijke rechtspersonen als een gemeente strafrechtelijke immuniteit genieten als het gaat om zogenoemde "exclusieve bestuurstaken", dit zijn taken die alleen door bestuursfunctionarissen en niet door private derden verricht kunnen worden.

In de zaak van het Tilburgse zwembad speelde dit geen enkele rol omdat de exploitatie en het onderhoud van het zwembad niet vallen onder een exclusieve bestuurstaak. In andere zaken zoals de Schipholbrand, de vuurwerkramp in Enschede en de kwestie rondom de gifboot Probo Koala was minder duidelijk of enkel sprake was van "exclusieve bestuurstaken". Tweede Kamerleden hebben nog geprobeerd om de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen af te schaffen, maar dit wetsvoorstel is in het najaar van 2015 door de Eerste Kamer verworpen.

Als één of meer gemeenteambtenaren strafbaar handelen in het kader van de uitvoering van overheidstaken die vallen onder de noemer "exclusieve bestuurstaken", dan hoeft een gemeente hiervoor vooralsnog geen verantwoording af te leggen.

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 7 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: