Actualiteiten

Valsheid in geschrifte

Het omstickeren van de barcodes op een product, waarbij de barcode bestaat uit een streepjescode en een getallenreeks, dit met het doel het desbetreffende product voor een lagere dan de werkelijke prijs te verkrijgen, levert valsheid in geschrifte op. Een dergelijke barcode kan namelijk worden beschouwd als een geschrift in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht. Dit blijkt uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling, waarin wordt vastgesteld dat een geschrift een weergave is van al dan niet dadelijk leesbare tekens, die in min of meer duurzame vorm zijn vastgelegd en het begrip "tekens" daarbij ruim dient te worden opgevat, zodat een codesysteem, dat met behulp van een decoderingssysteem kan worden gelezen, daaronder valt.

De betreffende uitspraak vindt u hier: Hoge Raad, 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1174

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 22 juni 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: