Actualiteiten

Tuincentra lopen op grond van de Opiumwet voorlopig nog een beslagrisico

Een uitspraak van de rechtbank Zeeland - West-Brabant, inhoudende de teruggave van een grote hoeveelheid bij een tuincentrum in beslag genomen zaken (afzuigslangen, armaturen, assimilatielampen, droogrekken, jerrycans met flacons groeimiddelen, koolstoffilters, LED-lampen, luchtafzuigers, luchtbevochtigers, schakelborden, water- en beluchtingspompen, tijdschakelaars, transformatoren, ventilatoren, vijverfolie, dompelpompen, klimaatcontrolers, combo koolstoffilters) is door de Hoge Raad teruggefloten.

Het beslag had plaatsgevonden op grond van het per 1 maart 2015 in werking getreden nieuwe art. 11a van de Opiumwet, waarin het faciliteren van grootschalige of bedrijfsmatige hennepteelt strafbaar wordt gesteld.

De rechtbank had geoordeeld dat, alles overziende, zich in het dossier onvoldoende aanwijzingen bevonden dat de goederen bestemd waren voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, noch dat de klager dit wist of ernstige redenen had om dit te vermoeden en dat, ook al zou moeten worden aangenomen dat die goederen geschikt waren voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, in de gegeven omstandigheden onvoldoende was om een criminele intentie ten aanzien van de bestemming van die goederen aan te nemen.

Op grond daarvan had de rechtbank geoordeeld dat het op basis van het thans beschikbare dossier hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter die later over de zaak oordeelt die zaken zal verbeurdverklaren of onttrekken aan het verkeer.

Daarmee was de rechtbank volgens de Hoge Raad te ver vooruitgelopen op de mogelijke uitkomst van een nog te voeren procedure in de hoofdzaak.Deze uitspraak betekent dat tuincentra. die een voorraad van dit soort zaken in hun assortiment hebben, het grote risico lopen van beslag en dat later nog wel eens een keer gekeken zal worden of sprake is van een criminele intentie tot het faciliteren van grootschalige of bedrijfsmatige hennepteelt. Immers, daartegen ingediende klaagschriften kunnen worden afgewezen met het argument dat het dossier nog niet volledig is en de beklagrechter nu eenmaal niet mag vooruitlopen op een beslissing in de hoofdzaak. (HR, 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:579).

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 27 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: