Actualiteiten

Strafrechtelijke vervolging na civielrechtelijke lijfsdwang?

Kan strafrechtelijke vervolging en bestraffing nog plaatsvinden na reeds ondergane civielrechtelijke lijfsdwang gedurende een jaar?

 

Een belastingplichtige, aan wie één of meer belastingaanslagen (Inkomstenbelasting/ Premieheffing) worden opgelegd, die door hem niet worden betaald, kan op verzoek van de Belastingdienst onder omstandigheden een lijfsdwang opgelegd krijgen teneinde hem te dwingen zijn belastingschuld te voldoen en zodanige inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie te verschaffen, dat de Belastingdienst kan beoordelen tot welke betalingen hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht.

 

Ook na een dergelijke gijzeling, indien deze niet heeft geleid tot betaling of het verstrekken van de benodigde inlichtingen, kan het OM een strafvervolging instellen en kan hem derhalve door de strafrechter alsnog tevens straf worden opgelegd. Van een dubbele bestraffing is in zo'n geval geen sprake.

 

Wel kan de strafrechter de toegepaste lijfsdwang als relevante omstandigheid bij de strafoplegging betrekken.

 

Bron: Hoge Raad, 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2017Dit bericht is geplaatst op Woensdag 21 november 2018 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: