Actualiteiten

Rijden met ongeldig verklaard rijbewijs

Een ongeldigverklaring (door het CBR) van een rijbewijs gaat volgens art. 132 lid 4 van de Wegenverkeerswet 1994 pas in met ingang van de zevende dag na die waarop het besluit tot ongeldigverklaring aan de houder van het rijbewijs bekend is gemaakt.

 

In een zaak waarin niet bleek van enige vorm van bekendmaking, kon evenmin worden vastgesteld dat het rijbewijs van betrokkene ongeldig was verklaard, zodat evenmin uit die bewijsmiddelen kon volgen dat hij redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. (ECLI:NL:HR:2018:2064).Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 16 november 2018 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: