Actualiteiten

Kosten ontmanteling hennepkwekerij

Kan een verhuurder opdraaien voor de kosten van de gemeente indien deze een hennepkwekerij ontmantelt en opruimt welke door de huurder geĆ«xploiteerd werd?  

Deze kwestie was aan de orde in de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 januari 2013 (JOM 2013/278). Huurder exploiteerde in een woning een hennepkwekerij. 

De gemeente heeft deze hennepkwekerij ontmanteld en opgeruimd via bestuursdwang en de kosten daarbij ten laste van de verhuurder gebracht. Deze voerde verweer, nu de verhuurder niet betrokken was bij de exploitatie van de hennepkwekerij. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat van een eigenaar van een pand mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het door hem verhuurde pand wordt gemaakt. De eigenaar dient aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten, dat de woning als hennepkwekerij werd gebruikt.

Dat in de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder een verbod is opgenomen om een hennepkwekerij aan te leggen en andere met de Opiumwet strijdige activiteiten te ontplooien, maakt dat niet anders.

Daarbij speelt dat in de zaak als aan de orde bij de Raad van State, er in de huurovereenkomst bepaald was dat er eens in de zes maanden een controle uitgeoefend mocht worden door de verhuurder en deze nog niet had plaatsgevonden, nu de huurovereenkomst twee maanden en één week van kracht was. 

De les uit deze uitspraak is dat, met name bij aanvang van de huurovereenkomst er door verhuurder regelmatig gecontroleerd dient te worden (bijvoorbeeld zes wekelijks) en dat na verloop van tijd de controlemomenten minder intensief kunnen worden. Van de controles dient een verslag gemaakt te worden en dienen de bevindingen (bijvoorbeeld via fotomateriaal) vastgelegd te worden. 

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 1 augustus 2014 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: