Actualiteiten

Instellen hoger beroep van ontnemingsbeslissing

Indien men hoger beroep instelt van een ontnemingsbeslissing, kan men er in hoger beroep wel degelijk slechter van worden. 

Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waarin alleen betrokkene hoger beroep had ingesteld van een uitspraak van een rechtbank, waarin deze het bedrag van het wederrechtelijk genoten voordeel en de daarop gebaseerde betalingsverplichting had vastgesteld.  

Het hof had in die zaak weliswaar een veel hoger wederrechtelijk genoten voordeel vastgesteld, maar de betalingsverplichting beperkt tot het door de rechtbank vastgestelde bedrag, met als argument dat de officier van justitie kennelijk berust had in die uitspraak, nu alleen de betrokkene daarvan hoger beroep had ingesteld. 

De Hoge Raad was het daarmee niet eens en oordeelde dat het hof op die manier de vaststelling van de betalingsverplichting onvoldoende had gemotiveerd. 

De moraal hiervan is dat de betrokkene, die hoger beroep instelt van een uitspraak in een ontnemingszaak, ook in het geval het OM dat niet doet, het risico loopt dat het bedrag in hoger beroep meer kan worden.  

Bron: Hoge Raad, 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1291

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 4 augustus 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: