Actualiteiten

Herkenning op Facebook is onvoldoende betrouwbaar

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 september 2018 een verdachte vrijgesproken van mishandeling (ECLI:NL:GHARL:2018:9375). De politierechter had hem in eerste instantie nog veroordeeld tot een taakstraf van 150 uren.

 

Het slachtoffer in deze zaak hoorde tijdens het politieonderzoek de naam van de verdachte. Hij heeft deze persoon opgezocht op Facebook en herkende de persoon op de profielfoto als zijnde de persoon die hem had mishandeld. Er waren ook camerabeelden van de mishandeling beschikbaar.

 

Het hof oordeelde dat de herkenning door het slachtoffer het enige bewijsmiddel is dat aan kan tonen dat de verdachte de mishandeling zou hebben begaan. De herkenning van de profielfoto van Facebook moet volgens het hof worden aangemerkt als een enkelvoudige fotoconfrontatie; er is immers maar één foto bekeken. Ondanks dat het hof niet twijfelt aan de oprechtheid van het slachtoffer, is bij een enkelvoudige fotoconfrontatie van doorslaggevend belang of de herkenning voldoende betrouwbaar is. Die betrouwbaarheid hangt af van de aard van de confrontatie, de kwaliteit van de afbeelding en de mate van de zichtbaarheid van de persoonskenmerken en de frequentie met welke de waarnemer de persoon op de foto eerder heeft gezien.

 

In dit geval ging het om een herkenning die naar zijn aard heeft plaatsgevonden onder omstandigheden waarbij de drang om de persoon op de foto te herkennen groter is dan bij een meervoudige fotoconfrontatie. Bij een meervoudige confrontatie kan de getuige immers iemand aanwijzen; bij een enkelvoudige fotoconfrontatie hoeft de getuige alleen te bevestigen dat de persoon de dader is. De persoon op de profielfoto droeg een pet, net als de persoon op de camerabeelden. De pet belemmert volgens het hof wel de waarneming van persoonskenmerken. En het slachtoffer had de verdachte nimmer eerder gezien.

 

Dat maakt dat het hof van oordeel is dat de herkenning door het slachtoffer onvoldoende betrouwbaar is, temeer nu het hof zelf niet onomstotelijk kan vaststellen dat de persoon op de profielfoto dezelfde persoon is die op de camerabeelden te zien is.

 

De verdachte wordt vrijgesproken.


Dit bericht is geplaatst op Woensdag 14 november 2018 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: