Actualiteiten

Gevaarlijk dier?

Eenieder is volgens artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht verplicht ervoor zorg te dragen dat onder zijn hoede staand gevaarlijk dier onschadelijk gehouden wordt.

De vraag wat onder een gevaarlijk dier moet worden verstaan, kwam onlangs aan de orde in een situatie, waarin een hond een ander hondje had doodgebeten. 

De rechter oordeelde dat een hond niet eerst dan als "gevaarlijk" in de zin van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt, als die hond bij eerdere bijtincidenten betrokken is geweest. Ook een hond, waarvan op grond van andere feiten en omstandigheden kan worden aangenomen dat hij de gevaren oplevert, die de wet in het algemeen heeft willen voorkomen, moet als "gevaarlijk" in de zin van het Wetboek van Strafrecht worden aangemerkt. 

Dat was in dit geval aan de orde, nu het een hond betrof die in het verleden mishandeld en verwaarloosd was, die mentaal onzeker en niet weerbaar was en op straat in conflictsituaties geraakte. 

De betreffende uitspraak vindt u hier: Hoge Raad, 15 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3579

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 23 februari 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: