Actualiteiten

Geconfronteerd met identiteitsfraude. Wat nu?

Met de vakantieperiode in aantocht, heeft de ANWB op 8 juni 2016 een brief geschreven aan de Minister van Binnenlandse zaken om aandacht te vragen voor identiteitsfraude.

Helaas eisen hoteleigenaren of verhuurbedrijven nog steeds van hun klanten dat zij hun identiteitsbewijs afgeven, om een kopie te maken of zelfs als borg. De ANWB wil dan ook dat hierop een verbod komt.

Het risico bestaat dat met kopieën van paspoorten of rijbewijzen fraude wordt gepleegd. Wat houdt dat eigenlijk in?

Bijvoorbeeld staat op de website van nos.nl te lezen dat met iemands identiteitsgegevens twee woningen werden gehuurd en bijna een derde. De huurachterstanden en andere schulden kwamen voor zijn rekening. De civiele procedures zijn succesvol afgerond, de vervolging van de verdachte van de fraude loopt nog.

Identiteitsfraudeurs sluiten bijvoorbeeld ook telefoon- of andere abonnementen af met de gegevens van hun slachtoffer. De fraudeur kan de gehuurde woning gebruiken voor illegale activiteiten waarvoor het slachtoffer verantwoordelijk kan worden gehouden omdat de woning op zijn naam staat. Steeds vaker is identiteitsfraude een opstap naar een ernstiger delict, zoals oplichting of zelfs mensensmokkel. Met de gegevens van hun slachtoffer kunnen zij, bijvoorbeeld via Marktplaats, talloze mensen oplichten.

Slachtoffers lijden vaak veel schade. Schuldeisers en woningstichtingen starten civiele procedures om de onbetaalde rekeningen op hen te verhalen. Het Openbaar Ministerie start een opsporingsonderzoek tegen hen omdat hun gegevens soms het enige aanknopingspunt zijn. Er bestaat dan wel een Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, maar tot een vergoeding van de schade of tot maatregelen om het misbruik van de gegevens te stoppen, komt het vaak niet.

Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen aangifte doen. Met die aangifte en andere bewijsstukken kunnen zij in civiele procedures aanvoeren dat zij niet de feitelijke daders of schuldenaren zijn. Als de daadwerkelijke daders eenmaal vervolgd worden, kunnen de slachtoffers zich als benadeelde partij in het strafproces voegen en zo zijn schade verhalen op de daders.

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 27 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: