Actualiteiten

Eenvoudig witwassen

Per 1 januari 2017 is de nieuwe witwaswetgeving in werking getreden. Het betreft een forse uitbreiding van de regelgeving die witwassen strafbaar stelt. Het nieuwe artikel luidt: 

"Witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf wordt als eenvoudig witwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie (€ 20.500,-)."

Dit nieuwe artikel is een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op de jurisprudentie van de Hoge Raad. Die jurisprudentie houdt in dat een verdachte die zelf een bepaald misdrijf heeft begaan en het door dat misdrijf verkregen voorwerp/geld onder zich houdt, zich niet ook automatisch schuldig maakt aan het witwassen van dat voorwerp/geld. Zo'n gedraging kan volgens de Hoge Raad niet worden gekwalificeerd als witwassen. Dit heet dan ook de zogenoemde 'kwalificatie-uitsluitingsgrond'.  

De achterliggende gedachte van deze jurisprudentie is dat het Openbaar Ministerie (OM) min of meer wordt verplicht om juist onderzoek te doen naar het gronddelict, het delict waarmee het voorwerp/geld is verkregen. Door deze jurisprudentie hebben verschillende verdachten grote sommen geld, verdiend met bijvoorbeeld de handel in hennep, teruggekregen van de strafrechter nadat de politie het geld in beslag had genomen. Dat vond men onwenselijk. 

Deze nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat iedereen bij wie een voorwerp of een geldbedrag wordt aangetroffen dat illegaal zou zijn verkregen, wordt verdacht van eenvoudig witwassen. Deze verdachten kunnen vervolgens worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete van € 20.500,-. Het grootste voordeel is dat het voorwerp/geldbedrag afgepakt kan worden. En deze nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat bij zo'n verdenking voorarrest kan worden toegepast.  

In de toelichting op deze nieuwe wetgeving is te lezen dat de minister nog steeds ervan uitgaat dat het strafrechtelijk onderzoek zich richt op het gronddelict waarmee het voorwerp/geld is verkregen, maar dat is in de praktijk nog maar te bezien. Het is voor politie en justitie heel aantrekkelijk gemaakt om contant geld of dure spullen in beslag te nemen, de verdachte te vervolgen voor eenvoudig witwassen en daarmee te volstaan.  

Op 14 februari 2017 verscheen in de landelijke media het persbericht dat de burgemeesters van de vijf grootste steden in Noord-Brabant een deltaplan willen tegen georganiseerde drugscriminaliteit. Eén van de redenen hiervoor is gelegen in de wens om georganiseerde drugscriminelen diep in hun portemonnee te raken. Het is opmerkelijk dat de burgemeesters deze wens hebben terwijl deze nieuwe wetgeving net in werking is getreden. Juist door dit nieuwe delict hebben politie en justitie hét instrument gekregen om illegaal verkregen voorwerpen of zwart geld af te pakken. 

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 24 februari 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: