Actualiteiten

Bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf

Bij het opleggen van een voorwaardelijke straf kunnen zogenaamde bijzondere voorwaarden worden opgelegd, waaraan de betrokkene zich gedurende de proeftijd moet houden.

Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf kan niet de verplichting worden opgelegd om gedurende de proeftijd mee te werken aan politiële controles van de computers van betrokkene en andere apparatuur, waarop afbeeldingen kunnen zijn opgeslagen. Een dergelijke voorwaarde is in strijd met de wet.

De betreffende uitspraak vindt u hier: Hoge Raad, 23 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:302

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 1 maart 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: