Actualiteiten

Bestuurder failliet bedrijf strafbaar

Op 7 juni 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:6185) een bestuurder van een failliet bedrijf veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude.  

De verdachte stond ingeschreven als bestuurder van het bedrijf en heeft na het faillissement van het bedrijf niet voldaan aan zijn verplichting om de administratie van het bedrijf aan de curator te verstrekken, terwijl hij dit wèl verplicht was. Het gaat dan volgens het Hof in ieder geval om het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie.  

Het Hof leidt zelfs uit de jurisprudentie van de Hoge Raad af dat, indien de curator niet expliciet om de administratie heeft gevraagd, de failliet of diens bestuurder uit eigen beweging de administratie aan de curator moet geven. Als dit vervolgens niet gebeurt, dan kan dit strekken tot de benadeling van de faillissementsschuldeisers en in dat geval is sprake van faillissementsfraude.  

Ook het verweer dat de bestuurder de administratie niet kon geven omdat de persoon waarvan hij het bedrijf oorspronkelijk had gekocht de administratie onder zich hield, kon deze verdachte niet redden. 

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 10 augustus 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: