Actualiteiten

Wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast ("Asowet")

Op 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast (ook wel: "Asowet" genoemd). Op grond van deze wet krijgen burgemeesters de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen personen die woonoverlast veroorzaken.  

Uit de memorie van toelichting kan opgemaakt worden dat de wet een aanvulling geeft op het handhavingsinstrumentarium bij overlast. Een waarschuwing die kan worden uitgereikt aan de overlastgever geeft vaak niet het gewenste resultaat, terwijl het sluiten van een woning door de burgemeester om de overlast te stoppen weer te ver gaat.  

Het nieuwe artikel 1551d van de Gemeentewet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om bij verordening (de verwachting is dat dit de APV zal zijn) vast te leggen dat een gebruiker van een erf of woning zorgt dat er geen ernstige hinder voor omwonenden veroorzaakt wordt. Mocht deze ernstige hinder tóch plaatsvinden, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden. De burgemeester kan slechts van de nieuwe bevoegdheid gebruik maken indien er sprake is van herhaaldelijke overlast. Uiteraard kan ter zake de onderhavige bevoegdheid het beleid vastgesteld worden.  

Wetsontwerp 34007.

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 3 februari 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: