Actualiteiten

Wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak ingetrokken

De regering heeft het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak op 16 november 2016 ingetrokken.

Het wetsvoorstel vloeide voort uit het regeerakkoord tussen de coalitiepartners van de regering, de VVD en de PvdA. Onderdeel van het regeerakkoord was dat de Raad van State gesplitst zou worden en dat er sprake zou zijn van een samenvoeging van het rechtsprekende deel van de Raad van State met het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Met het wetsvoorstel zouden het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep worden opgeheven. De rechtsmacht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zou worden uitgebreid met de zaken die nu vallen onder het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de zaken die nu vallen onder de Centrale Raad van Beroep zouden overgaan naar de gerechtshoven, met een mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.

De Tweede Kamer heeft met een aantal amendementen tot uitdrukking gebracht dat met de opheffing van beide colleges er in de ogen van een aantal fracties in de Tweede Kamer specifieke kennis op de terreinen waarop deze beide colleges acteren, verloren zou gaan. De bijna kamerbrede vrees heeft de regering doen besluiten om het wetsvoorstel in te trekken.

Voorlopig blijft alles dus bij het oude en de vraag is wat de toekomst zal brengen.

In dat licht is interessant dat de Commissie rechtseenheid bestuursrecht in augustus 2016 voorstellen gedaan heeft ter bevordering van de rechtseenheid. Het advies van die commissie had nog betrekking op het ingetrokken wetsvoorstel.


Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 22 november 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: