Actualiteiten

Verbod op energie-onzuinige kantoren

Op 2 november 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, minister Ollongren aangekondigd dat het Bouwbesluit 2012 gewijzigd wordt. Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index van 1,3 of beter.

 

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig het gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100m2oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. De eigendomsverhouding maakt daarbij niet uit. Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben mogen niet worden gebruikt of in gebruik worden genomen. De gemeente is bevoegd gezag en handhaaft de verplichting.

 

Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen gebouweigenaren voldoen aan deze energielabel C-verplichting. Het gaan om zo gehete "no regret"-aanpassingen. Met de aanpassingen wordt alvast rekening gehouden met de verdergaande maatregelen in de toekomst, bijvoorbeeld om het gebouw energieneutraal te maken. De aanpassingen kunnen terugverdiend worden door de energiebesparing die met de maatregelen.Dit bericht is geplaatst op Maandag 19 november 2018 .