Actualiteiten

Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op woensdag 1 juli 2015 met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De bedoeling van de Omgevingswet is dat er straks met één loket één vergunning verleend wordt doordat er 26 (!) sectorale omgevingswetten opgaan in deze Omgevingswet. Anders dan de huidige regelgeving gaat de Omgevingswet niet uit van verboden, maar nodigt uit voor ontwikkeling. De Omgevingswet zal leiden tot een versimpeling:
  • van 26 wetten naar één wet;
  • 5000 wetsartikelen worden teruggebracht naar 350 wetsartikelen;
  • 120 Ministeriële regelingen worden teruggebracht naar 10 Ministeriële regelingen;
  • 120 algemene maatregelen van bestuur worden teruggebracht naar 4;
  • één wet voor de hele leefomgeving;mogelijkheid in de Omgevingswet om lokale vraagstukken lokaal op te lossen;
  • van meerdere bestemmingsplannen naar slechts één omgevingsplan;
  • de categorie 'vergunningvrij' wordt uitgebreid. Dit betekent dat er meer bouwwerken vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden.
De Omgevingswet moet nog door de Eerste Kamer, maar gezien de in de Tweede Kamer bereikte kamerbrede steun, ligt de Omgevingswet niet politiek gevoelig. 

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet in 2018 in werking treedt. Er is overeenstemming tussen Rijk en de koepelorganisaties (V&G, IPO en Unie van Waterschappen) over de operatie van de invoering van deze wetgeving. 

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 2 juli 2015 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: