Actualiteiten

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Inmiddels is er tussen het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, heeft vandaag (20 mei 2020) de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt. Dat wil zeggen met één jaar vertraging.
 

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 20 mei 2020 .