Actualiteiten

Nadere beoordeling in planvoorschriften bij een bestemmingsplan niet toegelaten

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 26 oktober 2016 (AB2016/414) nogmaals bevestigd dat het opnemen van een nader afwegingsmoment wat betreft in het bestemmingsplan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden in beginsel niet aanvaardbaar is. De ruimtelijke gevolgen van in het bestemmingsplan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden moeten bij de planvaststelling zijn beoordeeld en aanvaardbaar geacht.

Het ging in de kwestie van een bestemmingsplan in de gemeente Almere over de planologische mogelijkheid van een bed and breakfast, welke afhankelijk gesteld werd van een nadere beoordeling van de effecten van een bed and breakfast. Naar het oordeel van de Afdeling is hiermee sprake van een nader afwegingsmoment omtrent het toegestane grondgebruik. Het bestemmingsplan biedt daarmee onvoldoende zekerheid over het antwoord op de vraag of een bed and breakfast op gronden met de bestemming "wonen" is toegestaan. De Afdeling acht dat onderdeel van het bestemmingsplan dan ook in strijd met de rechtszekerheid.

(Eerder heeft de Afdeling dit al uitgemaakt bij uitspraak van 1 december 2011,ECLI:NL:RVS:2011:BU7032). 

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 7 december 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: