Actualiteiten

Indexering dwangsom niet tijdig beslissen bestuursorgaan

Per 1 januari 2019 treedt de regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018 in werking. Deze regeling houdt - onder meer - in dat de bedragen in de Algemene Wet Bestuursrecht (maar ook de bedragen op grond van het besluit Proceskostenbestuursrecht en Griffierechten) geïndexeerd worden.


Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 vanaf het moment dat een bestuursorgaan te laat beslist en op juiste wijze in gebreke is gesteld een hoger bedrag aan dwangsom verbeurd wordt.

 

Staatscourant 2018, 65542Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 30 november 2018 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: