Actualiteiten

Hof van Justitie van de EU geeft ruime uitleg aan vrije advocaatkeuze

Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het recht alleen toe te passen bij procedures waarbij een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de € 25.000,--).

Vrije advocaatkeuze betekent dat bij een procedure die door de rechter wordt beslist, u kunt kiezen voor een externe juridische dienstverlener naar eigen keuze (bijvoorbeeld een advocaat).

In november 2013 oordeelde het Hof van Justitie van de EU al dat een rechtsbijstandsverzekerde altijd zelf mag bepalen wie hem rechtsbijstand verleent in een gerechtelijke of administratieve procedure. Na deze uitspraak was het alleen nog niet geheel duidelijk wat onder het begrip "administratieve procedure” diende te worden verstaan.

Het Hof van Justitie van de EU heeft duidelijkheid gegeven over hoe het begrip "administratieve procedure” moet worden uitgelegd. Er was discussie over de vraag of een procedure bij het UWV en de fase van bezwaar maken tegen een besluit ook onder administratieve procedures vallen. Het antwoord hierop is "ja”. Volgens het Hof komt een rechtsbijstandsverzekerde ook bij een ontslagprocedure bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid toe om zelf een advocaat te kiezen. Beide vallen namelijk wel degelijk onder het begrip "administratieve procedures”.

Het gevolg van deze uitspraak is dat rechtsbijstandsverzekerden in nog meer gevallen een eigen advocaat mogen kiezen en dat de rechtsbijstandsverzekeraar de redelijke en noodzakelijke kosten van de advocaat moet vergoeden.

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 14 juni 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: