Actualiteiten

Einde misbruik Wob?

De Eerste Kamer is op 12 juli jl. akkoord gegaan met het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het misbruik van de Wob tegen te gaan.

Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag of een bezwaarschrift neemt, heeft de burger, onder omstandigheden, op basis van de "Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen" recht op een dwangsom (dit kan oplopen tot € 1.260,-). Er wordt evenwel misbruik van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen gemaakt door mensen en (zelfs bedrijven) die Wob-verzoeken indienen, niet met het doel om informatie te verkrijgen, maar in de hoop dat niet tijdig beslist wordt, waarna aanspraak gemaakt kan worden op de dwangsommen.

Met de nieuwe wet worden de Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Dat betekent overigens niet dat er door bestuursorganen niet tijdig meer beslist hoeft te worden op Wob-verzoeken. Integendeel, het niet tijdig beslissen wordt alleen niet langer meer gesanctioneerd door een dwangsom. Wel blijft de mogelijkheid open om tegen het niet tijdig beslissen rechtstreeks in beroep op te komen bij de rechter.

De inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 oktober 2016.


Dit bericht is geplaatst op Woensdag 13 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: