Actualiteiten

Verpanding van aandelen en de statutaire blokkeringsregeling

In het kader van een financiering wordt nogal eens een (stil) pandrecht bedongen op de aandelen van een besloten vennootschap. Niet alleen het vestigen van een rechtsgeldig pandrecht op aandelen levert nogal eens problemen op. Datzelfde is ook het geval bij de uitwinning van dat pandrecht. 

Op grond van artikel 2:198 lid 6 BW is de pandhouder gehouden de statutaire blokkeringsregeling na te leven bij de verkoop van de aandelen in het kader van de executie van het pandrecht.  

Indien de pandhouder een onderhandse verkoop voorstaat op de voet van artikel 3:251 lid 1 BW dient daarvoor goedkeuring aan de Voorzieningenrechter te worden verzocht. 

Het primaat van de blokkeringsregeling zorgt er voor dat toestemming wordt onthouden voor een verkoop aan een derde partij met een hogere opbrengst indien de blokkeringsregeling een dergelijke verkoop uitsluit.  

De beperkte overdraagbaarheid van de geblokkeerde aandelen is een kenmerk van het verpande goed en daarmee dient een kredietverstrekker terdege rekening te houden.

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 26 september 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: