Actualiteiten

Moet een consument bij een defect telefoontoestel binnen één jaar genoegen nemen met een tweedehands toestel?

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 juli 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:4197) handelde het zich om een defecte I-phone 6, die in december 2014 bij Apple was aangeschaft en die in augustus 2015 defect raakte en niet meer opgestart kon worden.

Apple bood de consument daarop een zogenaamde "refurbished" toestel aan, waarmee de consument niet akkoord ging.

De consument stelde zich op het standpunt dat er sprake was van een non-conformiteit, nu het toestel niet beantwoordde aan de verwachtingen die de consument op basis van de koopovereenkomst mocht koesteren.

De kantonrechter in de rechtbank Amsterdam oordeelde dat er inderdaad sprake was van een non-conformiteit, ook al werkte het toestel ten tijde van de aflevering prima.

Op de vraag of de consument genoegen zou moeten nemen met een refurbished toestel, van dezelfde kwaliteit als een toestel van 8 maanden, antwoordt de kantonrechter ontkennend. Daarbij verwijst de kantonrechter naar een uitspraak van het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C-2008:231), waarin het Europese hof, onder verwijzing naar de consumentenrichtlijn (Richtlijn 1994/44/EG) tot het oordeel komt dat "in geval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van een niet-conform goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.".

Gaat een telefoon, met een aanschafwaarde van € 799,--, binnen afzienbare tijd na de aanschaf onherstelbaar kapot, zonder dat het defect aan de consument is toe te schrijven, dan dient deze telefoon door een nieuwe vervangen te worden!

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 27 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: