Actualiteiten

Het vereiste van pluraliteit van schuldeisers

Op 24 maart 2017 heeft de Hoge Raad nogmaals zijn vaste rechtspraak bevestigd (Hoge Raad 24-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:488) dat voor het uitspreken van een faillietverklaring is vereist dat een schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft. Dat is tot op heden vaste rechtspraak en dat dient volgens de Hoge Raad ook zo te blijven, omdat het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder zijn gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft.

Wat was er in het onderhavig geval aan de hand. Säkaphen heeft getracht Carrecon failliet te laten verklaren, omdat Carrecon bij een onherroepelijk geworden arbitraal vonnis is veroordeeld tot betaling aan Säkaphen van ruim € 2.000.000,--. Säkaphen heeft op diverse manieren getracht het vonnis te executeren, maar dat is niet gelukt bij gebrek aan verhaal bij Carrecon. Vandaar dat getracht is te komen tot een faillissement, een situatie die wel vaker in de praktijk voor komt.  

De Hoge Raad gaat hier dus nog steeds niet in mee, waarbij hij naast het voorgaande er ook op wijst dat ook in het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht tot uitgangspunt wordt genomen dat het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder zijn gezamenlijke schuldeisers en dat in dat wetgevingsprogramma het pluraliteitsvereiste niet ter discussie wordt gesteld.  

De schuldeiser blijft dus vooralsnog met lege handen achter totdat een steunvordering wordt gevonden, waarna het faillissement wel met succes zal kunnen worden aangevraagd. 

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 2 mei 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: