Actualiteiten

faillissementen Pepping Bontenbal groep

Op 25 april jl. heeft de rechtbank te Breda het faillissement uitgesproken van Bontenbal Groep B.V. en kort daarna ook van haar werkmaatschappijen Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk B.V., Pepping Bouw B.V., Pepping Renovatie B.V., Pepping Vastgoed B.V., Bontenbal Bouw B.V., Pepping Bontenbal Materieel B.V., Bontenbal Vastgoed B.V. J&W Verweij Bouw- en aannemersbedrijf B.V. en Verbeij Bouw B.V.

In alle faillissementen is mr. Hans Alberts benoemd tot curator. In een eerder bericht op deze website werd geïnteresseerden in overname van (een gedeelte van) de activa van voornoemde ondernemingen verzocht deze interesse kenbaar te maken aan de curator. Inmiddels kunnen wij u berichten dat de curator overeenstemming heeft bereikt met het in Rotterdam gevestigde bouwbedrijf Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers omtrent het voortzetten van lopende projecten van de gefailleerde ondernemingen, alsmede de overname van aan projecten gerelateerde activa en voorts het in dienst nemen van een aantal personeelsleden. In de komende periode zal door Van Omme & De Groot uitvoering worden gegeven aan de met de curator gesloten overeenkomst.

Crediteuren zullen in week 20 (14 -20 mei) nadere informatie van de curator ontvangen. Indien u crediteur bent en in week 20 niet van de curator verneemt, dan wordt u verzocht deze vordering schriftelijk bij de curator aan te melden.

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 29 augustus 2014 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: