Actualiteiten

Verval vakantiedagen

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden. Om stuwmeren aan verlofuren te voorkomen, is er sindsdien – behoudens nadere afspraken – voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van een half jaar van kracht. De wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2012, komen dus op 1 juli 2013 te vervallen.

Indien uw medewerkers nog een groot aantal (wettelijke) vakantiedagen uit 2012 over hebben, is het raadzaam uw medewerkers hierop te attenderen. Dit voorkomt organisatorische problemen. In beginsel moeten de medewerkers namelijk nog de gelegenheid krijgen om deze vakantiedagen op te nemen.

Als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn vakantiedagen van 2012 vóór 1 juli 2013 op te nemen, bijvoorbeeld als gevolg van medische redenen of andere bijzondere omstandigheden, dan geldt de vervaltermijn van zes maanden niet.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar. Indien er nog werknemers zijn die een saldo aan vakantiedagen hebben die vóór 2012 zijn opgebouwd, dan geldt voor die vakantiedagen in beginsel ook een verjaringstermijn van vijf jaar.

Het is van belang dat u als werkgever inzichtelijk maakt welke vakantiedagen uw werknemer heeft opgenomen. De volgende volgorde dient daarbij gehanteerd te worden:
  1. Wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012 (vervaltermijn 6 maanden)
  2. Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen vóór 1 januari 2012 (verjaringstermijn 5 jaar)
  3. Bovenwettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012 (verjaringstermijn 5 jaar) 
Voorziet u problemen omtrent de verjaring van vakantiedagen uit 2012 dan wel de organisatie hier rondom? Wij zijn u graag van dienst!

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 27 juni 2013 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: